Daily Archive: January 6, 2011

Permendiknas UN tahun pelajaran 2010/2011 0

Permendiknas UN tahun pelajaran 2010/2011

salinan Permen no 45 th 2010 tentang Kriteria kelulusan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan...