Monthly Archive: January 2010

PERANAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN UN SMA/MA 0

PERANAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN UN SMA/MA

1. Sebelum UN dilaksanakan      b) mempelajari Permendiknas tentang UN dan POS UN;c) melapor kepada Penyelenggara UN di Tingkat Sekolah/Madrasah; d) mengikuti rapat-rapat  yang diselenggarakan oleh Penyelenggara TingkatSekolah/Madrasah. 2. Selama UN Berlangsung a) menyaksikan dan menandatangi berita acara serah terima...

PESAN DAN TIPS UNTUK PESERTA UJIAN NASIONAL 1

PESAN DAN TIPS UNTUK PESERTA UJIAN NASIONAL

Semua peserta ujian nacional (UN)  agar  tidak terpengaruh dengan isu-isu tentang kunci jawaban soal UN yang beredar di tengah masyarakat. Mereka harus lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming atau tawaran dari...

PERTANYAAN SEPUTAR UJIAN NASIONAL 2009/2010 0

PERTANYAAN SEPUTAR UJIAN NASIONAL 2009/2010

1. Apa dasar hukum pelaksanaan UN? a. Undang-Undang  No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan,...